دریافت یک میلیارد و ٧١٠ میلیون دلار از امریکا بابت مطالبات قراردادهای نظامی پیش از انقلاب

طلایی نیک؛ معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع:

* یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سود ناشی از دیرکرد قرارداد نظامی میان ایران و امریکا، در دو محموله و به شکل نقد به جمهوری اسلامی ایران پرداخت شده است.

* بخشی از بقیه 1126 قرارداد نظامی در دیوان داوری ایران و امریکا در دیوان لاهه مطرح است.

* در مورد قرارداد سامانه اس 300 چون این قرارداد از استحکام حقوقی برخوردار بود با وجود امتناع طرف مقابل از تحویل، مجبور شدند آن را اجرا کنند. / روزنامه ایران


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد