رای الیوم: چه شد که عربستان به سرعت از موضع آشتی جویانه خود با ایران عقب نشینی کرد؟

رای الیوم :
پس از یک سکوت طولانی که باعث افزایش گمانه زنی ها و پیش بینی ها در مورد احتمال استعفای جبیر شد، وی در یک سخنرانی تند به توضیح موضع کشورش در مورد پرونده هایی از قبیل بحران قطر، شروط نزدیکی به ایران و اتهام به حزب الله در مورد برهم زدن ثبات منطقه پرداخت.

به گزارش «انتخاب»؛ مساله مهم در سخنان صریح جبیر، نفی هر گونه نزدیکی سعودی ها با ایران و تمسخر آمیز بودن سخنان ایرانی ها در مورد این نزدیکی است. جبیر در نطق خود ایران را متهم به از بین بردن ثبات منطقه از طریق حمایت از حزب الله کرد.

سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که دلیل این تغییر ناگهانی در موضع سعودیها در قبال ایران چیست؟ چرا روابط دوباره به مرحله تشنج و تبادل اتهام ها بخصوص از سوی طرف سعودی بازگشته است؟

حقیقتا هنوز پاسخ مناسبی برای این سوال نداریم؛ اما شکی در این نیست که در روزهای اخیر سعودیها خواستار توقف هجمه های رسانه ای علیه ایران شده بودند و این مطلب از دیدگاه ما نشانه مثبتی بود.

چه بسا علت این تغییر موضع موقت سعودیها در مورد تمایل شدید برای نزدیکی، موسم حج و اجتناب از ایجاد مشکل در این زمان بوده است؛ چرا که با پایان حج و بازگشت حجاج به کشورهایشان، دیگر حرفی از هدف سعودیها برای نزدیکی روابط زده نشد. اما ما این احتمال را بعید می شماریم و بر این عقیده ایم که عنصر امریکایی می تواند در این باره نقش داشته باشد؛ زیرا به تازگی ترامپ در سخنانی صریح ایران را حامی اصلی تروریسم و بر هم زدن ثبات منطقه دانست و همین امر عربستان سعودی -که خود را هم پیمان آمریکا می داند- را بر آن داشت بعد از یک ماه عسل کوتاه بار دیگر به روابط متشنج خود با ایران بازگردد؛ بویژه در مورد اختلافاتش با این کشور در مورد دو پرونده سوری و یمنی و پرونده جدید قطر.

عادل الجبیر انتقال دهنده خوبی برای سیاست های کشورش است- و نه سازنده این سیاستها-؛ از این رو باید منتظر باشیم تا در آینده ای نزدیک علت تغییر واضح موضع سعودی ها در نزدیکی به ایران از زبان او بیان شود.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد