خرج اربعین در عراق؛ آقای روحانی کجائید؟

افشاگری اعضای جدید شورا در جلسه : شهرداری تهران سال گذشته ۳۴میلیارد تومان خرج برگزاری اربعین درعراق کرده و بودجه اربعین امسال دو برابر شده

آقای روحانی چه پاسخی دارید؟
آقای نجفی مباد در این گرداب غرق شوید؟

از فیس بوک: این مردم می‌خواهند تا چه زمانی نظاره گر باشند و مسئولان با ثروت‌های ملی جولان بدهند؟ مگر از جیب پدر یا ارث مادرشان بوده که ۳۴ میلیارد تومان ثروت و عوارض گرفته شده از مردم را به تاراج ببرند؟ در کجای دین در کدام سوره قرآن کریم بموجب چه قانونی دارند چنین بی پروا و قلدر مآبانه بیت المال را حراج میکنند و خراج میدهند.

آقای روحانی شما بعنوان حافظ و مجری قانون اساسی باید در مقابل همه این غارتگری‌ها و هزینه کردن های بی مورد پاسخگو باشید. کولبر فقیر و درمانده را که می‌خواهد زیر بار برود و با کار و تلاش شکم زن و فرزندش را سیر کند با تیر مستقیم از پای در می‌آورند و در اینسو یک مشت دکان دار دین دارند همه چیز را تحت عناوین مذهبی می‌بلعند.

آقا مردم به گودال عمیق فقر فرو افتاده اند و شهرداری چنین پول گنده ای را صرف راهپیمائی اربعین کرده و بنا بگفته نماینده شورای شهر این بودجه درسال جاری به دوبرابر افزایش یافته. چه شد آن شعارها و حمله و هجومی که در مناظره ها بر صحنه میامد؟

فیلم زیر: پرونده همکاری قالیباف با مافیای مواد مخدرCopyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد