ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی سالانه به ۷۰ میلیارد دلار درآمد نیاز دارد

یک کارشناس اقتصادی گفت: ایران با ۸۰ میلیون جمعیت، سالانه ۷۰میلیارد دلار درآمد نیاز دارد که در گذشته ۹۵درصد از این نیاز را از طریق نفت تامین می کردیم.

به گزارش بسیج پرس؛ اسدالله عسگرد اولادی با بیان اینکه تنها درآمد کشور از سال ها قبل از انقلاب تا الان، نفت است، اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی، 300 هزار دلار صادرات و 25 میلیارد دلار فروش نفت داشتیم که عدد ناچیزی بود در حالی که 96 درصد اقتصاد ایران وابسته به نفت بود.

وی در عین حال تصریح داشت: البته نباید فراموش کنیم، اقتصاد فقط صادرات نیست؛ توزیع و مصرف داخل تولیدات که 80 میلیون انسان مصرف می کنند نیز جزو مهمی از اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم صادرات بیشتر از واردات باشد، اظهار داشت: اگر کاری کنیم که ارز آوری از طریق صادرات بیشتر از واردات باشد، می توان گفت این اقتصاد، استقلال دارد. اقتصاد مولد نیز به این معنا است که به جای آنکه نفت خام را به فروش برسانیم و پول آن را صرف هزینه جاری کشور کنیم، باید به وسیله آن، واحدهای تولیدی را تقویت کنیم تا هم به مردم داخل کشور خدمات دهیم و هم اینکه مازاد آن را صادر می کنیم و ارز آوری برای کشور داریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به تاکیدات مقام معظم رهبری، بر اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و عنوان داشت: در اقتصاد مقاومتی دو پسوند مهم دارد؛ تولید و اشتغال. در اقتصاد مقاومتی نخستین دغدغه اشتغال است و این مهم تنها با تولید امکان پذیر می شود.

وی اضافه کرد: ایران با 80 میلیون جمعیت، سالانه 70 میلیارد دلار درآمد نیاز دارد که در گذشته 95 درصد از این نیاز را از طریق نفت تامین می کردیم. اما امروز باید درآمد حاصل از نفت را مستقیما صرف هزینه های جاری نکنیم و به تولید بپردازیم تا از اقتصاد نفتی عبور کنیم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد