رفع تعلیق شطرنج ایران

به گزارش خبرورزشی، پس از رایزنی مسئولان فدراسیون شطرنج با سران فیده طرفین به توافق رسیده‌اند و طبق اعلام رئیس فدراسیون شطرنج، تعلیق شطرنج ایران رفع شده است.

گفته می‌شود از ۴۵۰ هزار دلاری که سهم فیده از میزبانی ایران بود، تنها ۸۰ هزار دلار باقی مانده است که آنهم به زودی پرداخت خواهد شد تا مشکل به کلی برطرف شود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد