«علیرضا.الف» به اتهام جاسوسی برای آمریکا به دو سال حبس محکوم شد

به گزارش ایلنا و به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به یکی از پرونده های راجع به حوزه نفوذ، اظهار داشت: اخیراً در این پرونده، علیرضا الف به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به دو سال حبس محکوم شده و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

جعفری دولت آبادی راه اندازی شبکه ملی، توجه به هویت افراد در فضای مجازی و فیلترینگ سایت ها و کانال های ضد اخلاقی و ضد دین را عوامل موثر در کاهش جرایم در فضای مجازی می داند.

دادستان تهران اظهار داشت: با مدیریت صورت گرفته و بر خلاف ادعاهای برخی کانال ها و شبکه های معاند، روز عید غدیر همسر و فرزند مهدی خزعلی با وی ملاقات کرده و ضمن اطلاع از وضعیت زندانی، محل مناسب نگه داری او را مشاهده کردند.

دادستان تهران با اشاره به پرونده توهین به روحانی در روز قدس، اظهار داشت: دو نفر از متهمان این پرونده شناسایی شده و نسبت به آنان تفهیم اتهام صورت گرفته و تحقیقات پرونده در مورد فرد سوم رو به اتمام است و به زودی قرار نهایی پرونده صادر خواهد شد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد