نماینده خامنه ايی در سپاه: مدل نفوذ در ایران همان مدل نفوذ در چین است/ برنامه آمریکا برای ایران، همان فرمول فروپاشی شوروی است

علی سعیدی نماینده خامنه ايی در سپاه گفت: «ما با دوگونه نفوذ مواجهیم؛ نفوذ پیامدی و نفوذ استراتژیک. نفوذ پیامدی یعنی نفوذِ بخشی و موردی همچون نفوذ در برخی تصمیم‌گیران و مراکز تصمیم‌گیری.»

وی گفت: «تکرار فرمول سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استحاله انقلاب چین از اهداف نظام سلطه و آمریکا با حربه نفوذ در نظام اسلامی ما می‌باشد.»

سعیدی افزود: «البته تفاوت انقلاب ما با انقلاب چین و حکومت شوروی در این است که ما در مبانی و اصول با آنها متفاوت و دارای ساختار دینی هستیم. هرچند نفوذ نخبگانی و چینش برخی افراد نفوذی و تغییر مدیریت‌های عالی نظام، وجه اشتراک نفوذ در ایران و آن کشورهاست که باید نسبت به آن حساسیت و دقت ویژه و فوق‌العاده داشت.»

وی تأکید کرد: «تغییر ذائقه مردم در امور فرهنگی و اجتماعی و کنار گذاشتن ارزشها از دیگر متغیرها و وجوه اشتراک نفوذ بین کشورها است.»

سعیدی اظهار داشت: «شوروی و چین با عدول از آرمانهای خود و عدم‌تقابل با آزادی افسارگسیخته سیاستهای اقتصادی غرب و نیز دفاع نکردن از مستضعفین و اتخاذ سیاست درهای باز، زمینه را برای فروپاشی و استحاله فراهم نمود. امروز اگر ما هم به آرمانها و الزامات انقلاب اسلامی که ثمره خون شهیدان و مجاهدت مردم و علماست، معتقد، پایبند و حافظ آن نباشیم ممکن است دشمن همان نقشه‌ها را برای کشور ما نیز اجرا نماید.»

وی خاطرنشان کرد: «مدل مورد اجرا در ایران امروز همان مدل نفوذ در چین است، یعنی جهانی شدن بدون توجه به اصول و مبانی انقلاب اسلامی و الزاماً توجه به سیاست اقتصادی درهای باز.»

وی افزود: «نفوذ نخبگانی یعنی شناخت چهره‌های قابل جذب برای چیدن در هرم قدرت، تغییر محاسبات از جمله تغییر در سطح مدیران عالی و بحث زماندار کردن انقلاب، تغییر محاسبات در مبانی همچون حجیت ولی فقیه، تغییر محاسباتی در اصول همچون مقابله با استکبارستیزی و شعار استقلال، تغییر در محاسبات سیاسی بر اساس مدل غربی، تغییر در مبانی فرهنگی مثل سینما، حجاب و عفاف، تغییر در مبانی شایسته‌سالاری و تقابل با شعار خودی و غیرخودی و تغییر در سطح ذائقه مردم و نیز تغییر در سبک زندگی، همچنین تغییر از سطح ایدئولوژی به سطح استراتژیک از برنامه‌های دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.»

نماینده خامنه ايی در سپاه در پایان تأکید کرد: «دشمن سر سوزنی از آرمانهایش عقب‌نشینی نکرده است لذا چرا ما باید از آرمانهایمان کوتاه بیاییم؟ دشمن تلاش می‌کند ما را مجبور کند بین دست کشیدن از آرمانها و زندگی با ذلت یکی را انتخاب کنیم و این ماییم که با آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی باید با آن مقابله کنیم. »Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد