دفاع مترجم صدا و سیما از سانسوری که کرد

رضا غبیشاوی روزنامه نگار در کانال تلگرامی "روزنامه نگاری جدید" نوشت:

شبکه خبر سخنرانی ترامپ در سازمان ملل را به صورت مستقیم همراه با ترجمه همزمان پخش کرد.

مترجم صداوسیما نیز هنگام ترجمه سخنرانی ترامپ، بخش هایی از متن سخنرانی را حذف و بخش هایی را تغییر داد.

به دنبال مشخص شدن این اقدام، این مترجم که خود گوینده بخش های خبری انگلیسی شبکه خبر نیز هست با انتشار فایلی به انتقادات پاسخ داد.

او گفت که به دلیل اینکه این سخنان علیه ایران و خلاف واقع بود حاضر نشده بخش هایی از سخنرانی ترامپ را ترجمه کند.

در این باره می توان به چند نکته اشاره کرد:

1- در اینکه سخنان و اتهام زنی های ترامپ علیه ایران نادرست و محکوم است شکی وجود ندارد.

2- دلایل مطرح شده از سوی مترجم صداوسیما نادرست است. وی در مقام مترجم همزمان ( نه مترجم خبر ) باید با امانت داری همه مطالب گفته شده را منتقل و ترجمه می کرد و دست به گزینش و انتخاب نمی زد. او حق نداشت صحبت های سخنران را تغییر بدهد.

مترجم علاوه بر اینکه بخش هایی را ترجمه نکرد برخی جملات و عبارت ها را به صورت کامل نیز تغییر داد و عبارت های دیگر و من درآوردی را جایگزین کرد.

3- اسم این کار عدم امانت داری و گمراه کردن مخاطب است. راه دفاع از ایران هم این اقدام نیست. نتیجه این اقدام غیرحرفه ای و غیراخلاقی، از دست رفتن اعتماد مخاطب به صداوسیماست اعتمادی که تاکنون نیز بخش های مهمی از آن از دست رفته است.

مخاطبان شبکه خبر را دنبال می کردند تا ببینند ترامپ چه می گوید نه اینکه مترجم به صلاحدید شخصی خود بخشی از سخنان را حذف و بخشی دیگر را تغییر دهد و جملات خود را جایگزین کند.

4- مترجم همچنین گفته است که بخشی از سخنان ترامپ خلاف واقع بوده به همین دلیل او آنها را ترجمه نکرده است. این استدلال نیز کاملا نادرست و غیرحرفه ای است. اینکه سخنان ترامپ صحیح بوده یا نه ربطی به مترجم ندارد. "مترجم همزمان" باید فارغ از درستی یا نادرستی صحبت های سخنران، آنها را صحیح ترجمه کند.

5- شبکه خبر می توانست سخنرانی ترامپ را به صورت مستقیم همراه با ترجمه زنده پخش نکند یا وقتی به بخش ایران می رسید پخش سخنرانی را قطع می کرد اما اینکه هم سخنرانی را پخش کند اما سخنان ترامپ را تغییر دهد اقدامی قطعا اشتباه است.

6- ادامه چنین رویه ای در سایر بخش های صداوسیما به ویژه وقتی درباره مقامات کشورهای دیگر انجام شود می تواند منجر به فاجعه شود. کما اینکه قبل از این هنگام سخنرانی محمد مرسی رئیس جمهور وقت مصر در اجلاس عدم تعهد در تهران روی داد و مترجم صداوسیما، ضمن حذف سخنان مرسی علیه دولت سوریه، آنها را به مطالبی علیه بحرین تغییر داد.

این اقدام منجر به یک آبرو ریزی بین المللی شد. مقامات ایرانی از سوی مقامات مصری بازخواست شدند. این اقدام باعث یک تنش جدی در روابط تهران و قاهره شد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد