در همين رابطه


ناراحتی ترامپ که در سخنانش در سازمان ملل انعکاس یافت ریشه در کجا دارد؟ نوید اخگر

اول اینکه برجام با قصوری همراه است و به نفع جامعه جهانی و مردم امریکا و ایران نیست یعنی دست جمهوری اسلامی را برای رسیدن به بمب اتم در دراز مدت بصورت کامل نمیبندد

دوم اینکه فعالیت های موشکی و موشک پرانی های رژیم اسلامی با روح برجام همخوانی ندارد با توجه به اینکه خطر این میرود که موشک های دور برد ساخت جمهوری اسلامی که با کمک کره شمالی ساخته شده اند در آینده بتوانند به کلاهک های هسته ای ساخت کره شمالی... نیز مجهز شوند. نقطه نظر مکران رئیس جمهور فرانسه در مورد اینکه در بعد از سال 2025 باز میشود با رژیم به توافق رسید بسیار خام خیالانه و بسا بدتر از سیاست های حسین اوباماست در شناخت جمهوری اسلامی و برای خریدن زمان برای تروریست های اسلامی است
سوم اینکه کشور گشائی های جمهوری اسلامی در سوریه و یمن و افغانستان و عراق و ......حمایت از گروه های ترور اسلامی نظیر حزب الله لبنان القاعده که اعضایش در ایران زندگی میکنند و یا کمک های تجهیزاتی و مالی به طالبان در افغانستان و عراق با روح برجام سازگاری ندارد

چهارم جلوگیری جمهوری اسلامی از بازرسی مناطقی که در آنجا فعالیت های نظامی هسته ای صورت میگیرد و بر طبق معاهده برجام سازمان بازرسی های بین المللی حق دارد از آنها باز دید نماید که باز هم این جلو گیری مغایر با روح و مفاد برجام است.

پنجم نظام پولشوئی در ایران تحت سلطه آخوند اعم از رساندن پول به گروه های تروریستی اسلامی در سراسر جهان و یا سرمایه گزاری برای صدور ارتجاع به جهان یا فروش و توزیع مواد مخدر نیز بطور روشن مغایر با روح برجام است بدین خاطر بانکهای خارجی رغبتی به مبادلات بانکی و سرمایه گذاری در ایران استبداد زده ندارند

ششم نقض مستمر حقوق بشر در ایران و کشتار روزانه مردم آزادی خواه ایران بصورت پایه ای توافق برجام را با دولت های غربی بزیر علامت سئوال میکشد و آنان نمیتوانند دستان رژیمی اسلامی که دستش تا مرفق به خون مردم خودش و دیگر کشور های منطقه مانند سوریه و یمن آغشته است بدوستی و برای همکاریهای اقتصادی بفشارند.

هفتم اینکه نقش سپاه پاسداران بعنوان بازوی نظامی سرکوب و اقتدار اقتصاد آخوندی نیز این اجازه را به جهان غرب نمیدهد با نیروی تروریستی وارد معامله شوند که خود در مرکز تمام فجایع توضیح داده شده فوق قرار دارد و هر نوع نزدیکی و معامله با آن نقض روح برجام است.

یکی از برنامه های تلویزیونی رژیم در ایران به این معضل دامنگیر رژیم با لغاتی نظیر افتادن رژیم به هچل یا مخمصه یا افتادن در گوشه رینگ نام میبرد و مفسران وابسته به رژیم در خارج و داخل سعی میکنند که چرخ را حول محور برجام که پرزیدنت ترامپ آنرا ناقص میداند مانور بدهند. شیخ حسن روحانی هیچ نکته ای را در مقابل حملات شدید پرزیدنت ترامپ نتوانست عنوان کند و این در حالی است که کلیه تحریم های اعمال شده و یا در دست اجرا به هفت مورد توضیح داده شده فوق برمیگردد که بایستی رژیم را همچون آفریقای جنوبی زمان آپارتهاید بزانو در آورده و جاده قیام مردم را برای سرنگونی این جرثومه خباثت و جنایت هموار کند
نوید اخگر
20 سپتامبر سال 2017 میلادی سوئد استکهلم
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد