جامعه ای که حکومت اسلامی ساخت قاتل ١٤ سال دارد

ایرنا :
سردار عباس زاده فرمانده انتظامی استان خوزستان در تشریح جزئیات خبر بیان داشت:ظرف ۷۲ساعت با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی قاتل دختر بچه هفتکلی شناسایی ودستگیر شد.

وی افزود:قاتل که نوجوانی 14 ساله است با انگیز سرقت طلاجات دختر بچه، او را به ساختمان نیمه کاره ای برده وپس از سرقت گوشواره ها وی را خفه می کند.

سردار عباس زاده با اشاره به اینکه قاتل برای از بین بردن رد جرمش جسد دختر بچه را دفن میکند،افزود:گوشواره دختر بچه نزدمتهم کشف گردید.

فرمانده انتظامی استان در خاتمه بیان داشت :متهم در تحقیقات پلیس انگیزه خود را سرقت گوشواره عنوان کرد.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد