در همين رابطه


وصیت‌نامه صوتی سهیل عربی، زندانی عقیدتی در اعتصاب غذا

سهیل عربی زندانی عقیدتی که در اعتراض به دستگیری و تهدید همسرش و همچنین پرونده‌سازی برای وی از سوی سپاه پاسداران از دوم شهریورماه دست به اعتصاب غذا زده است، در پیامی صوتی که از زندان ارسال شده می گوید: بعد از من نگذارید کسی را به جرم عقیده شکنجه کنند.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد