اطلاعات.نت
 

فریاد ارتشیان ایران از ظلم ملایان ,آرش صبحی


 از همان روزی که روح الله خمینی در بهشت زهرا فریاد زد توی دهان این دولت میزنم نعره کشید که آب و برق و اتوبوس را مجانی میکنیم. طی شعار فریبکارانه ای که در ذات و فطرت و سیرت ملایان در طول حیات ننگین شان بوده و هست، عربده سر داد، آقای ارتشبد نمی‌خواهی آقا باشی، آقای سرلشگر نمی‌خواهی آقا باشی. و گفت ما میخواهیم شما آقا باشید، نقشه پلیدی در سر داشت تا ارتش ملی ایران را از حیض انتفاع بیندازد و آنرا به شیری بدون بال و کوپال و اشکم بدل نماید. چه بسا که اگر جنگ عراق و ایران شکل نمی‌گرفت و این پیرمرد ضد ایرانی فرصت می یافت بطور قطع فاتحه ارتش ایران خوانده شده بود.

با تشکیل سپاه ضدمردمی پاسداران که سالهاست سردارانش مثل خوره بجان ملت و مملکت افتاده است و چون اختاپوس بر ثروت‌های ملی چنگ انداخته، اگر چه ارتش توانسته ساختار ملی خود را حفظ نماید، اما نیروهای مسلح ایران در طی چهار دهه گذشته سازمانی بوده است که همواره مورد سوظن ملایان قرار داشته و از بسیار ی حق و حقوق مشروع و قانونی از جمله تساوی تراز حقوق ماهیانه بین سپاه پاسداران و ارتش یک تبعیض بزرگ حاکم بوده است.

با این توضیح که سرداران دزد و فربه شده سپاه ضمن دریافت حقوقهای آنچنانی دستشان نیز در حوزه های اقتصادی بطور گسترده باز بوده تا بتوانند دست بهر دزدی و غارتگری بزنند و اقتصاد کشور را در تیول خود بگیرند. در حالیکه نیروهای مسلح ملی ایران حتی بلحاظ توازن دریافتی ماهیانه از یک تبعیض بزرگ در عذاب بوده است.

بهمن دلیل است که تفاوت دریافتی بازنشستگان سپاه نسبت به بازنشستگان نیروهای مسلح کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بیشتر می‌باشد. مضافاً اینکه حقوق پاسداران در پایان هر ماه حتی یک یا دو روز زودتر واریز میشود ، برعکس حقوق ارتشیان گرانمایه این سرزمین با تاخیرهای چند روزه و أخیرا با کسری چند روز و با تاخیر واریز گردید که می‌تواند به روشی ناجوانمردانه در حق نیروهای مسلح بدل شود.

بهمن جهت امروز بازنشستگان ارتش ایران با مشت‌های گره کرده و روحیه ای زخم خورده بمیان آمدند تا صدای اعتراض و نارضائی متراکم خود را به گوش علی خامنه‌ای و روحانی و ملایان پلید ضد ایرانی برسانند.

بازنشستگان به جان آمده با گرد آمدن در مقابل دفتر ریاست جمهوری و بیخ گوش خامنه‌ای حضور یافتند و یکصدا خواهان تسریع در اصلاح دائمی شدن قانون خدمات مدیریتی کشوری و ارتقای وضعیت معیشتی خود بودند. ملت ایران باید گوش بزنگ باشد تا در صورت نیاز به حمایت جدی از مردان و زنانی بشتابند که عمرشان را برای حفظ و حراست از مرزهای کشور و امنیت این سر زمین صرف نموده اند.

۱۴شهریور۹۶

 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست