اطلاعات.نت
 

مسابقه مدرک در برابر پول راه افتاده است


 روزنامه اطلاعات :
اکنون در کوچه‌های ۶متری بالای سر ساختمان محقری که برای یک مدرسه ابتدایی هم مناسب نیست، تابلو دانشگاه نصب شده است.

آن هم دانشگاه جامع! چرا مسابقه مدرک در برابر پول راه افتاده است؟

چرا پارسال خبر رسوایی ۳۹۸نفر از اعضای هیأت علمی ایرانی در تقلب علمی توسط مجله معتبر نیچر اعلام شد؟ چرا در میان فهرست ۵۰۰دانشگاه برتر دنیا نامی از ما نیست؟


در ایران شمار دانشگاهها طی سه دهه از حدود بیست دانشگاه به ۲۸۰۰دانشگاه رسیده است که با هیچ کشور دیگری از این سیاره، مقایسه‌پذیر نیست. از نظر امکانات و تجهیزات و سایر الزامات هم، اوضاع عجیبی پدید آمده است.

 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست