پیام احمدی نژاد درپی انتقال حمید بقایی به بیمارستان

احمدی نژاد در پی انتقال حمید بقایی به بیمارستان پیامی صادر کرد.

به گزارش دولت بهار، متن این پیام بدین شرح است:

جناب آقای حمید بقایی ، آن مرد پاک ، مومن و قهرمان بزرگ مبارزه با بی عدالتی ، پس از 18 روز ایستادگی تاریخی در برابر ظلم ، ظاهرا در بیمارستان بستری شده است.

امیدوارم به جسم نحیف او آسیب جدی وارد نشده باشد و خودکامگان عبرت لازم را گرفته باشند.

آقای حمید بقایی با اعتصاب غذا ، به استقبال شهادت رفت تا جان شیرینش را سند پاکی خود و اعتراض به ظلم بزرگ دستگاه قضایی قرار دهد.

اینجانب از همه عزیزانی که با اعتکاف ، روزه گرفتن و قرائت دعا و ذکر صلوات ، از خدای مهربان آزادی همه زندانیان بیگناه را درخواست کردند صمیمانه تشکر می کنم و پیشنهاد می نمایم تا احقاق حقوق همه مردم و سلامتی و رهایی همه آزادی خواهان و عدالت طلبان بویژه عزیزانمان آقایان مهندس مشایی و حمید بقایی ، روزانه هزار صلوات به امام عصر (عج) هدیه کنند.

خادم ملت
محمود احمدی نژاد

۹۶/۱/۱۱


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد