جنجال در هلند بر سر رابطه با حکومت ایران

انتصاب یک وابسته نظامی هلندی در سفارت این کشور در تهران، حجاب سیاستمداران هلندی در سفر به ایران و مسئله اسرائیل از جمله موضوعات محل مناقشه در فضای سیاسی هلند در رابطه با حکومت ایران است.

به گزارش يورونيوز، هلند به تازگی یک وابسته نظامی در سفارتش در تهران مستقر کرده است، موضوعی که اعتراض ژوئل ووردویند، سیاستمدار بلند پایه هلند را در پی داشته که گفته است: حکومت ایران مردم خودش را سرکوب می‌کند و به دنبال محو اسرائیل از روی کره زمین است. به نظر من ما نباید با چنین حکومتی همکاری نظامی داشته باشیم.

در همین حال وزیر خارجه هلند در رسانه‌های این کشور به خاطر سر کردن روسری در جریان دیدارش از تهران مورد انتقاد قرار گرفته است. رسانه‌های هلندی از وی انتقاد کرده‌اند که در دیدار با روحانی در حالی روسری به سر کرده است که زنان ایرانی برای مبارزه با حجاب اجباری و برداشتن روسری به زندان می‌افتند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد