جمهوری اسلامی آینده جوانان را ربوده است

مردم در ایران احساس می‌کنند همه راه‌ها به رویشان بسته شده و جوانان آینده‌ای برای خود نمی‌بینند.

نامه‌هایی که هواداران نظام می‌نویسند، حکایت از استیصال سیاسی و فرهنگی رژیمی دارد که در تمامی اهدافش شکست خورده است.

جنبش‌های اعتراضی کنونی، نطفه و آغاز مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی هستند.

اهمیت حرکت «دختران خیابان انقلاب»، تشخیص درست از استراتژی مقاومت مدنی در شکل نافرمانی از قانونی ناعادلانه است. تنها با نقض مکرر یک قانون ناعادلانه می‌توان با آن مبارزه کرد.

در هیچ کدام از جنبش‌هایی که بدون خشونت توانستند به خواست‌های خود برسند، شاهد حرکت‌هایی کاملا عاری از خشونت نبوده‌ایم.

شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نقش مثبتی در مقاومت مدنی ایفا کنند، به شرطی که مبارزه را از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل نکنند.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد