بی‌اعتمادی به نظام دلیل افزایش بهای دلار

كيهان چاپ لندن:
بی‌اعتمادی مردم به نظام و نه تنها دولت حسن روحانی، یکی از دلایل اصلی افزایش بهای دلار است.

سرمایه‌گذاران ایرانی پس از خیزش دی‌ماه به شدت نگران آینده هستند و انتقال سرمایه‌های خود به خارج از ایران را آغاز کرده‌اند.

افزایش تصنعی بهای دلار شاید تا حدی کسری بودجه را تامین کند، ولی باعت گرانی و افزایش تورم خواهد شد.

دولت برای کاهش بهای دلار با تزریق ارز به بازار باید هزینه کلانی را متحمل شود.
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مستلزم تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. نمی‌توان با جهان پیشرفته درگیر بود و انتظار داشت در ایران سرمایه‌گذاری کنند.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد