امه‌ی احمدی نژاد به مراجع درباره‌ی بقایی

محمود احمدی نژاد رییس جمهور دولت اصولگرای نهم و دهم، در نامه‌ای به دهها نفر از جمله مراجع تقلید، ضمن ارائه‌ی ادعاهایی درباره‌ی «حمید بقایی» معاون زندانی خود، تاکید کرد که «تلاش در جهت رفع ظلم به هر انسان بیگناهی، یک معیار برای جدایی جریان حقیقی و مردمی انقلاب از ناسره و آغازی بر جبران گذاشته و ان شاء الله راهی برای نجات است»!

در بخشی از نامه‌ی احمدی نژاد که در کانال تلگرامی او منتشر شده، با ادعای وخامت حال بقایی، او را که به جرایم مالی به حبس محکوم شده، «یکی از فرزندان انقلابی ملت و خادم پاک و بی منت» خوانده و مدعی شده است: «با شکایت دولت، پرونده ای برای او مفتوح و به مدت هفت و نیم ماه در بازداشتگاه انفرادی محبوس شده و تحت شدید ترین بازجویی‌ها قرار گرفته است.

هیچ سندی دال بر تخلف چه رسد به جرم به او ارائه نشده است، چرا که وجود ندارد. اما در دوره بازداشت، بخشی از اقدامات قانونی ایشان به عنوان اتهام مطرح شده است».


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد