در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان، مهدی هاشمی نابغه جویباری و قهرمان آسیا در دور اول به حریف اسرائیلی خورد و مجبور به انصراف شدسید مهدی هاشمی، کشتی‌گیر ایرانی، که در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۶ به حریف اسرائیلی خورد و از مسابقه انصراف داد، می‌گوید که هنوز حق او را نداده‌اند.

او در اینستاگرام‌اش نوشته است:

«در مسابقه جهانی ۲۰۱۶ در حالی که کارشناسان داخلی و خارجی نظر دادن که گرفتن مدال برای من حتمی است، به خاطر برخورد با اسرائیل به تصمیم کادر تیم حاضر به رفتن بر روی تشک نشدم و حتی به خاطر اینکه با نرفتنم به میدان، تیم ایران از سوی اتحادیه جهانی محروم نشود، خودم را بیمار نشان دادم و با تردستی در بیمارستان گرجستان بستری شدم و چندین آمپول‌ها و داروهای بیهوده را پذیرفتم که به بدنم تزریق کنند.

من به خاطر این‌که پیراهن تیم ملی را بپوشم، رنج و سختی بسیاری را پشت سر گذاشتم در بدترین شرایط اقتصادی تمرین می کردم حتی تغذیه مناسبی را هم نداشتم، این موضع را مسولین و مربیان مربوطه می دانستند و میدانند، اما دریغ از کمترین توجه.
من در مقایسه با پهلوان کریمی از نظر اقتصادی و مالی پشیزی نیستم و اگر نیاز را در نظر بگیرید، خیلی نیازمندتر از ایشان هستم.

با توجه به این که شرایطی سختی دارم برای ادامه ورزشم، دنبال کمک مسولین نیستم، فقط اون قولی که دادن و تصویب شد، که نرفتن ورزشکاران ایرانی به روی میدان مبارزه در مقابل ورزشکاران اسرائیلی، پاداش مدال طلا خواهن گرفت،

انتظار دارم اون چیزی که تصویب شد و حق من است را برای ادامه ورزش قهرمانی ام به من بدهند.»

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد