در جواب به علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی

در جواب به علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی که گفت: اول ابتدایی مردود شدم/ دلم میخواست سیگار بفروشم

من صداقت شما رو دوست داشتم. حال که با ما صادق بودید اجازه دهید من هم با ما صادق باشم. منم دوران ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، لیسانس، ارشد همش شاگرد ممتاز بودم. نیازی نبود کسی ناز منو بکشد و منو به مدرسه ببرد. الان پس از 25 سال، برای درآمدزایی راهی جز فروش جنس (سیگار) ندارم

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد