نظامیان آمریکایی وارد دریای خزر می شوند

مجلس سنای قزاقستان توافقنامه حاصله با امریکا درباره استفاده از بنادر کوریک و آق تاو در ساحل دریای خزر برای ارسال بارهای نظامی ایالات متحده به افغانستان را به تصویب رساند.

به گزارش اسپوتنیک، آمریکاییان مسیر قزاقستان را به خاطر بی ثباتی پاکستان انتخاب کرده اند.

آمریکا در دریای خزر در پی چیست؟

سایت حکومتی "فرهنگ نیوز": تحولات چند سال اخیر بویژه پس از حمله نظامی روسیه به گرجستان نشان داد که جهان امروز با وجود خوش بینی های پیشین وارد ورطه نوینی شده است که اوج این تنش را می توان در تقابل رقبای پیشین (روسیه و آمریکا) در اوکراین و سوریه به عینه مشاهده نمود. منطقه خزر با دارا بودن مزایای اقتصادی زیاد و وفور انرژی اکنون به یکی از مناطق پرتنش جهان تبدیل شده است.

حضور نظامی روس ها و نفوذ سنتی شان بر منطقه، ایدئولوژی اسلامی ایران و نقش پررنگ اقتصادی چین در این منطقه همگی ادله مناسبی محسوب می شوند که غرب و در راس آن آمریکا را بر آن داشته تا ضمن بسط سیطره خود به مقابله با رقبای جهانی و منطقه ای اش بپردازد، از این رو ابزارهای مختلف برای حضوری چشمگیر در سطح منطقه خزر بعنوان یکی از مناطق استراتژیک جهان متوسل شده است.

اخذ برخی قراردادها در حوزه های اقتصادی، انرژی و نظامی میان آمریکا و اروپا از یک سو و برخی کشورهای منطقه خزر از سوی دیگر و تلاش روسیه، چین و ایران برای ممانعت از نفوذ آنها حکایت از آن دارد که با گذر زمان بر اهمیت روز افزون این منطقه و احتمال شکل گیری مناقشاتی در آن افزوده خواهد شد.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد