جواد لاریجانی : وزرا برای اظهارنظر بیشتر از رئیس‌جمهور می‌ترسند/ روحانی رفتارهای احمدی‌نژادی می‌کند

تسنیم
محمدجواد لاریجانی، معاون برادرش در قوه قضائیه و زمین خواری که معلوم نشد چه بر سر پرونده زمین خواری وی آمد در گفت‌وگو با تسنیم:

برداشت از صحبت آقای رئیس‌جمهور، نوعی تهدید وزراست، به این معنی که وی می‌گوید، اگر حاضر نیستید از مواضع و آرای ایشان(رئیس‌جمهور) و سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش دفاع علنی کنید، بهتر است از کابینه بروید.

*این عنوان دخالت که آقای رئیس‌جمهور اشاره کرد، عناوین حقوقی دقیقی نیست و انتظار است که در این امور با دقت بحث شود.

* استناد کم عقلی، قشنگ نیست، به هر صورت هیچ‌کدام از انسانها "عقل کل"نیستند.

*اصلا اینکه انسان احساس کند که عقل کل است و بقیه کم عقل هستند،‌ یک مرض خیلی سنگینی است.

*حتی اگر دولت توفیقات عظیمی هم داشت که ما آرزو داریم می‌داشت و آرزو داریم داشته باشد، حق ندارد این کار را بکند، دولت باید مانند سایر اعضای نظام نسبت به دیگر اعضا، متواضعانه کار کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد