در همين رابطه


ادعای فرمانده نیروی دریایی سپاه: اگر اقدامات آمریکا ادامه می‌یافت قطعا ناوهایشان رامورد اصابت قرار می‌دادیم, این توان اسلام و وعده نصرت الهی است

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: «از زمان جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران ، آمریکایی‌ها شرارت‌های زیادی داشته‌اند که تعداد بسیار زیادی از آنها توسط نیروی دریایی سپاه خنثی و در مواردی هم علیه آنها اقدام کرده‌ایم.»

پاسدار علی فدوی با تاکید بر «اینکه سالهای طولانی است که آمریکا در یک موضع انفعالی و تمکین‌کننده برابر سپاه در خلیج فارس به سر می‌برد»، گفت: «یک سال و نیم پیش دو شناور آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه توقیف و سرنشینان آن دستگیر شدند و در 40 دقیقه اول ماجرا آمریکا احساس کرد می‌تواند از موضع استکباری حرف بزند و اقداماتی هم انجام داد، اما اگر این اقداماتش دقایق دیگری ادامه می‌یافت قطعاً ناوهای آمریکایی مورد اصابت قرار می‌گرفتند.»

وی خاطرنشان کرد: «وزیر دفاع آمریکا حدود یک سال پیش در ظفره امارات گفت" ما و متحدین منطقه‌ای یعنی عربستان و امارات و نیز متحدین فرامنطقه‌ای‌مان یعنی اروپایی‌ها به دنبال این هستیم توانی ایجاد کنیم که بتواند در برابر ایران بازدارنده باشد" ، این در حالی است که آنها مستکبر هستند و خوی استکباری اجازه نمی‌دهد معمولاً از این جملات به کار ببرند و این جمله وزیر دفاع آمریکا نشان از قدرت نیروی دریایی سپاه است.»

فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: «این توان ما صرفاً به خاطر قدرت موشکی و شناوری نیست، زیرا شناورهای آمریکا قابل مقایسه با هیچ کشوری در دنیا نمی باشد، بلکه این توان اسلام و مسلمانان و وعده نصرت الهی است.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد