بوئینگ تحویل هواپیما به ایران را به‌تعویق می اندازد

خبرگزاری رویتر امروز پنجشنبه 6اردیبهشت 97 گزارش داد در حالیکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا از توافق با ایران خارج شود یا نه، کمپانی بوئینگ خریداران جدیدی برای جتهایش، پیدا کرده است.

رویتر افزود:‌ کمپانی بوئینگ که امیدوار بود امسال جتهایش را به ایران تحویل دهد، این امر چشم‌انداز تحویلدهی سریع هواپیماهای بوئینگ به این کشور را بیشتر تیره و تار می‌کند. رئیس کمپانی هواپیماسازی بوئینگ به‌دلیل افزایش درخواستهای خرید دیگر نگران نیست که اگر توافق اتمی رژیم ایران فروبپاشد می‌تواند باعث کاهش تولید جت مسافربری 777 آن گشته و صدها شغل را مورد تهدید قرار دهد.

دنیس مویلنبرگ مدیر اجرایی ارشد کمپانی بوئینگ در یک کنفرانس تلفنی گفت: «ما هیچ تحویلدهی به ایران که برای امسال برنامه‌ریزی شده باشد، یا بخشی از تولیدات ما باشد، نداریم، لذا تحویلدهی هواپیماها در همسویی با پروسه دولت آمریکا به تعویق افتاده‌اند..

بوئینگ در دسامبر 2016 با فروش 80هواپیما به ایران‌ایر تحت توافق بین تهران و قدرتهای جهانی برای بازگشایی معاملات تجاری در مقابل محدود ساختن فعالیتهای اتمی ایران، موافقت کرده بود. منابع صنعت هواپیما‌سازی گفتند بوئینگ قبلاً قرار بود که امسال سه هواپیمای مسافربری 777 را به ایران تحویل دهد ولی این مسأله را تغییر داده و هواپیماها را به خریداران دیگری تحویل خواهد داد...


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد