در همين رابطه


محموله اخیر ایران به سوریه مایه نگرانی نهادهای اطلاعاتی شده است

نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا یک رشته محموله های هوایی از ایران به مقصد سوریه را زیر نظر دارند که ظن می رود حامل تسلیحات برای استفاده بالقوه رژیم بشار اسد یا نیروهای جمهوری اسلامی ایران در آن کشور باشد.

وبسایت شبکه خبری «سی ان ان» در گزارشی نوشت: یک مقام دولت دونالد ترامپ تائید کرده است که آمریکا و اسرائیل هر دو نگران هستند که از این سلاح ها نهایتا برای تهدید اسرائیل استفاده شود.

ارسال محموله های تسلیحاتی به سوریه امری غیر عادی نیست ولی محموله های جدید به این دلیل بیشتر جلب توجه کرده است که پس از حمله هوایی به اهداف شیمیایی رژیم بشار اسد در سیزدهم آوریل ارسال شده است.

در هفته های گذشته، لفاظی ها میان اسرائیل و ایران شدت فراوانی گرفته است. اسرائیل نگران است که ایران از حضورش در سوریه برای پرتاب بالقوه موشک با حمله هوایی به اسرائیل استفاده کند.

در هفته گذشته، سایت هایی که ترافیک هوایی را در جهان کنترل می کنند، دست کم دو پرواز هواپیماهای باربری نیروی هوایی سوریه را میان ایران و سوریه ثبت کردند. مقام ها می گویند دیگر پروازها شامل پرواز دست کم یک جت باربری ایران بوده است که توجه آمریکا را برانگیخته است.

اسرائیل طی ماه های اخیر چند هدف را در سوریه از جمله پایگاه هوایی «تی چهار» در استان حمص مورد حمله هوایی قرار داد. در این پایگاه ایرانی ها موشک های ضد هوایی و پهباد نگهداری می کردند.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد