جنتی : خداوند عذاب کند افرادی را که با عناوین مختلف سپاه را مورد طعن و طنز قرار می‌دهند/ اگر سپاه نبود امام را کشته بودند

ایرنا:
احمد جنتی عصر پنجشنبه در مشهد گفت : اگر سپاه نبود امام را کشته بودند، تمام نیروهای انقلاب را قتل عام کرده بودند، حوزه‌های علمیه بکلی از بین رفته بود و کشور هم تجزیه و آشوب می شد. آمریکا نیز زودتر از همه برمی ‌گشت، حکومت می‌ کرد و انتقام می ‌گرفت که جاسوسهای ما را چشمهایشان بستید.

آمریکا می ‌آمد انتقامگیری می‌ کرد از بچه‌ های انقلابی و دیگران و همه قدرت کشور را به دست می‌گرفت و اوضاع کشور 100 درجه بدتر از زمان شاه می شد. ما هرچه داریم اول از همه از خدا و سپس از بسیج، حزب الله و جندالله است.

جنتی افزود: اگر سپاه نبود عراق و سوریه رفته بود و یک حکومت داعشی بر سرکار می‌ آمد. بعد از آنجا اینها وارد مرزهای ما می شدند و همان بلاهایی را که در آن کشورها ایجاد کردند بر سر ما می‌آوردند. آنکه خط حمله و صف مقدم بود همین سپاهیان بودند و همه مردم هم پشت سر آنها هستند که اگر مردم نباشند سپاه نمی‌ تواند کاری انجام دهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: عربستان هم هرچه پول دارد خرج می‌ کند تا قدرت ولی فقیه را بگیرد. آنکه از ولایت فقیه دفاع می ‌کند سپاه، بسیج و حزب الله است که اهداف ولایت فقیه را پیگیری می‌ کنند. خداوند عذاب کند افرادی را که با عناوین مختلف سپاه را مورد طعن و طنز قرار می‌ دهند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد