در همين رابطه


نماینده علی خامنه ايی در سپاه: اگر سپاه نبود ایران وجود داشت، اما ایرانی که دیگر اسلامی نبود

نماینده علی خامنه ايی در سپاه پاسداران گفت: «امروزه باید مراقب باشیم، چرا که برخی دنبال فتنه هستند و به خیال خودشان انقلاب را برای خود می‌دانند و ما باید مواظب این فتنه‌ها باشیم که در این زمینه بصیرت دینی به ما کمک می‌کند.»

به گزارش ایسنا، آخوند عبدالله حاجی‌صادقی گفت: «سپاه پاسداران دو مأموریت اصلی در مسیر حفاظت از انقلاب دارد که مقابله با خطرها و دفع و رفع تهدیدها در برابر تهاجم دشمنان این دو مأموریت‌های مهم آنان به شمار می‌رود و عمق‌بخشی به حرکت انقلاب و تقویت روز به روز آن از دیگر مأموریت‌های اصلی پاسداران است.»

وی تاکید کرد: «انقلاب اسلامی در فرهنگ دینی تاریخ مصرف ندارد و دارای اهداف بلندی است که در این مسیر دشمنانی دارد و چون دشمن دارد، نیاز به نگهبان و پاسدار دارد که این وظیفه بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.»

حاجی‌صادقی افزود: «هرچه انقلاب حرکت می‌کند و پیش می‌رود باید سرعتش بیشتر شود و این سرعت‌بخشی و حرکت انقلاب برعهده پاسداران است و رسالت سپاه پایان ندارد و تا انقلاب و اسلام است، استکبار وجود دارد و تا زمانی که استکبار و مبارزه وجود دارد، سپاه هم همواره حاضر است.»

حاجی‌صادقی با بیان اینکه «فرهنگی که سپاه از اهل بیت یاد گرفته است، دفاع از ولایت است که در دفاع از این ولایت هزینه‌هایی دارد»، گفت: «امروز وظیفه دفاع از ولایت و پاسداری از دین خدا برعهده پاسداران است. سپاه مأموریتش این است که همین حرکت الهی نجات‌بخش الهی را حفظ کند و هم به آن سرعت بدهد و چون موتور حرکت این انقلاب، اسلام است و راننده آن ولایت است، دفاع و پاسداران مأموریت خود را این می‌دانند که این موتور را روشن نگهدارند.»

وی با بیان اینکه حیات انقلاب اسلامی مدیون سپاه است، گفت: «اگر سپاه نبود ایران وجود داشت، اما ایرانی که دیگر اسلامی نبود. پیام سپاه، آمادگی همه‌جانبه در برابر هر خطری که متوجه این انقلاب شود، است و در این مسیر هزینه‌هایی دارد.»

وی ادامه داد: «امروزه باید مراقب باشیم، چرا که برخی دنبال فتنه هستند و به خیال خودشان انقلاب را برای خود می‌دانند و ما باید مواظب این فتنه‌ها باشیم که در این زمینه بصیرت دینی به ما کمک می‌کند.»

نماینده خامنه ايی در سپاه در پایان گفت: «روحیه جهادی و انقلابی از دیگر الزامات سنگرنشینی است و آخرین ویژگی سپاه ولایتمداری و درک درست از ولایت و فرمانبری از آن است و وظیفه ما است. »Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد