اطلاعات.نت
 

خیزش مردم کازرون در اعتراض به سیاستهای نظام و جدایی بخش‌هایی از شهر و ایجاد شهرستان جدید در میدان اصلی این شه,ر۲۷ فروردین


 


 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست