اطلاعات.نت
 

حل مشکلات به سبک حکومت اسلامی ایران/ نصب دوربین در خیابان خوراسگان اصفهان، محل اعتراضات روزانه کشاورزان، به جای حل مشکلات آنان


 

 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست