در همين رابطه


محمود صادقی: بر روی تخلفات و فسادها به بهانه‌های مختلف مانند حفظ آبروی افراد، جلوگیری از اشاعه فحشا و از این قبیل عناوی سرپوش گذاشته میشود

اعتمادآنلاین:
محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی درباره واکنش‌های تند برخی نسبت به اعلام گزارش شهردار تهران به «اعتمادآنلاین» گفت: به عقیده من آقای نجفی شهردار تهران اتفاقاً خیلی محافظه‌کاری می‌کند.

عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه با تاکید بر این موضوع که ازنظر او شورای شهر و شهردار جدید برای شفاف‌سازی وضعیت گذشته خیلی در لاک احتیاط فرورفته‌اند و محافظه‌کاری می‌کنند، درباره هجمه‌ها به شهردار عنوان کرد: البته آقای دکتر نجفی در حضور اعضای شورای شهر به شورای شهر گزارش داده است و به نظر می‌آید این دقیقاً آن کاری است که شهردار وظیفه دارد انجام دهد.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تاکید کرد: بعضی از اشخاص و دستگاه‌ها از شفافیت گریزان هستند و مردم را محرم نمی‌دانند. این در حالی است که در دنیای کنونی یکی از ابزارهای مهم پیشگیری و مقابله با فساد آگاهی‌های عمومی و نقش و مشارکت افکار عمومی در مبارزه با فساد است.

او درباره دلایل رشد فساد اقتصادی به «اعتمادآنلاین» گفت: یکی از دلایل رشد فساد در جامعه ما همین پنهان‌کاری‌ها و سرپوش گذاشتن‌ها بر روی تخلفات به بهانه‌های مختلف مانند حفظ آبروی افراد، جلوگیری از اشاعه فحشا و از این قبیل عناوین است.

او در ادامه تأکید کرد: این نوع موضوعات است که مانع روشنگری می‌شود و این بیشترین ضربه را به‌نظام اداری کشور می‌زند، فضای تاریک ایجاد می‌کند و فساد در تاریکی رشد می‌کند.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس همچنین با تاکید بر این موضوع که اعتقاد دارم اتفاقاً شهرداری باید یک گزارش کامل، تفضیلی و جامع ازآنچه تحویل گرفته به افکارعمومی ارائه کند، بیان کرد: شورای شهر منتخب مردم هستند و شهردار منتخب شورای شهر انتخاب‌شده به‌وسیله مردم است. مردم، موکلان ما هم در مجلس شورای اسلامی و هم در شورای شهر تهران هستند و حق‌دارند از اتفاقات آگاه باشند.

صادقی در ادامه و در واکنش به برخی هجمه‌هایی که شهردار تهران را به سیاه نمایی متهم کردند، گفت: آقای نجفی در حال انجام‌وظیفه قانونی خودشان هستند


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد