توقیف کشتی ایرانی در کویت به دلیل قاچاق پرنده

مقامات کویتی از توقیف یک فروند کشتی لِنج ایرانی و بازداشت 6 سرنشین ایرانی آن خبر دادند.

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه کویتی القبس، دلیل توقیف این کشتی، انتقال غیرقانونی و مخفیانه پرنده های نادر شکاری و در معرض انقراض "حباری" اعلام شده است.

براین اساس، نیروهای مرزبانی کویتی، تعداد 12 صندوق حاوی 120 پرنده نادر شکاری را که در این کشتی مخفی کرده بودند، کشف کردند.

در این خبر آمده که پرنده ها تحویل سازمان حفاظت از محیط زیست کویت و افراد بازداشت شدند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد