در همين رابطه


ولایتی: غربی ها فریدیسم و دارونیسم را به ما تحمیل کردند

نسخه های پزشک متخصص اطفال و کودکان برای شفای بیماری علوم اجتماعی: علوم انسانی را باید اسلامی و بومی کنیم. کتاب های درسی در این راستا باید تغییر کنند. غربی ها فریدیسم و دارونیسم را به ما تحمیل کردند.

علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، امروز گفت:دیگران برای سلطه بر کشورهای اسلامی و جهان سوم، به علوم انسانی پرداختند تا عقاید خود را بر آنها تثبیت کنند. "فرویدیسم" و "داروینیسم" را به ما تحمیل کردند؛ درحالی که کسی جرات نداشت در مورد تنازع بقا و تنوع انواع حیوانات سخنی بگوید، در علوم دقیقه که قطعی فرض می‌ شود، گاهی تردیدهایی ایجاد می‌ شود.در دانشگاه‌های ما همان مبانی نظری در جامعه‌شناسی تدریس می‌ شود، وظیفه ما این است که علوم انسانی را مبتنی بر مبانی اسلامی و فرهنگی بومی پایه‌گذاری کنیم.

نمی‌شود در کتابهای ما در مورد "دکارت"، "هگل" و "ارسطو" گفته شود، اما از "قطب‌الدین شیرازی" و "فخر رازی" نامی برده نشود، لذا اینطور نیست که علم از غرب شروع شده باشد و به غرب خاتمه یابد. خود "افلاطون" می‌گوید آدم‌ها دو دسته هستند؛ یا یونانی می‌باشند یا بربر و غیر متمدن هستند؛ اینکه "ترامپ" می‌آید مردم را تحقیر می‌کند، جرمش این است که آنچه دیگران نمی‌ گویند او می‌ گوید. با تحول در علوم انسانی انقلاب اسلامی تضمین خواهد شد".


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد