در همين رابطه


وزیر خارجه اسپانیا به ایران می آید

«آلفونسو داستیس» وزیر امورخارجه اسپانیا قرار است در ماه فوریه (اواسط اسفند ماه) به ایران سفر کند.

به گزارش ایرنا از سایت دیپلمات، این سفر قرار بود در ماه اکتبر گذشته (آبان) انجام شود که به دلیل مشکلات داخلی این کشور در مورد بالا گرفتن بحران استقلال طلبی ایالت کاتالونیا به تعویق افتاد.

سفر وزیر امورخارجه اسپانیا به ایران در زمینه اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی سعی می کند با رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی مشکلات موجود در روابط اقتصادی دو کشور را مرتفع کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد