روزی که فرمان اجباری‌شدن حجاب صادر شد

مرتضی بهشتی، حقوقدان :

از سال های نه چندان دور که گشت های انتظامی در کشور به راه افتاد ماموریت آن اصلاح جامعه از زنان بد حجاب و جمع آوری آنان بود و کفن پوشان سینه چاک به استنثناء دوران دولت هشتم و نهم - که عصر حاکمیت سوگلی های حاکمیت بود - هر روز و هر هفته به عنوان مقابله با بد حجابی به خیابان ها می آمدند و فراخوان بیداری غیرت مردان می شدند و تر یبون نمازهای جمعه و منابر مساجد و بلندگوهای مداحان نیز با چشم پوشی در دوره هشت ساله دولت هشتم ونهم فریاد واسلاما سر میدادند که ؛ چرا تارمویی از زن مسلمان ایرانی دیده شده است و حتی چرا روسری های رنگی برخی از زنان بیرون چادر قرارگرفته شده است و به دولت های وقت حمله می کردند و چه ها که نثار نمی کردند!

اما در روزهای اخیر از زبان یکی از عالی ترین مقامات قضایی در تقبیح بی حجاب شدن چند خانم در سطح تهران شنیدم که : « اگر اعتقادی هم به حجاب ندارید لااقل قانون را مراعات کنید. در مجموعه 80 میلیونی کشور اکثریت قریب به اتفاق زنان ما چادر یا حجاب درست دارند... »

با ادامه گفتار ایشان کاری ندارم که این دسته از بانوان را نادان و تحریک پذیر خوانده اند لکن فکرم متمرکز شده است به این جمله شادی بخش که « اکثریت قریب به اتفاق زنان کشورم که چادر یا حجاب بر سر دارند» ! این یعنی :

1- تبلیغات دشمنان در زنان و دختران ایران زمین اثر نگذاشته است
2- ماهواره و فضای مجازی بلای جان ملت نشده است
3- صاحبان تریبون های رسمی نگران حجاب زنان و دختران نباشند زیرا اکثریت قریب به اتفاق نمره قبولی دارند
4- روحانیت و حوزه های تبلیغ دین در پایبند کردن زنان و دختران کشورم موفق بوده اند
5- چون اکثریت قریب به اتفاق زنان و دختران کشورم محجبه هستند دیگر نگران پسران و مردان هم نشویم که تحت تآثیر بی حجابی و بدحجابی زنان منحرف شوند
6- افرادی که خشکسالی زاینده رود و دریاچه ها و مرداب ها و آب های زیر زمینی را ناشی از بی حجابی زنان و دختران می دانند و برای آن نعره ها سر می دهند باید دلیل و هدف دیگری را نشانه بگیرند چون خلاف واقعیت را دیده اند و جامعه زنان ما ازاین گونه تهمت ها مبری هستند.


اما و اما ... چیزی که باورش برایم راحت تر از گفته های مقام محترم قضایی است این است که شاخص ها و حد و قاعده و حساسیت ها نسیت به حجاب اجباری تغییر و کاهش پیدا کرده است نه اینکه اکثریت قریب به اتفاق چادری و یا باحجاب هستند و نمی دانم این رقم را ایشان چگونه و از کجا و با چه روش گزارش گیری به دست آورده است؟

کاش آنروز که فرمان اجباری شدن حجاب صادر شد ، فرصت از دست نمی رفت و حضرات آیات مرحوم منتظری و شهید مطهری و استاد محمدرضا حکیمی می توانستند قبل از ابلاغ فرمان از طریق رادیو با بنیانگذار جمهوری اسلامی صحبت می کردند .

در خاطرات استاد حکیمی آمده است که با شهید مطهری رفتیم قم منزل آیت الله منتظری که سه نفری برویم منزل امام خمینی که در مورد آفات حجاب اجباری صحبت کنیم چون شنیده بودیم امکان اعلام آن وجود دارد ضمن اینکه هر سه نفر متفق القول بودیم در این زمینه و قرارشد فردا با امام دیدار کنیم که همان روز فرمان اجباری شدن حجاب اعلام شد و دیگر کاری نتوانستیم بکنیم .

این گونه شد که بعد از چهل سال شرایط کنونی مورد قبول شده است و برگشتیم جای اول. ولی با هزینه ای غیر قابل توصیف. کاش زودتر از این ها بیدار می شدیم و مردمان را با عینک خوش بینی و زیبابینی نگاه می کردیم و باعث ایجاد گسل وحشتناک کنونی بین حاکمیت و مردم نمی شدیم ودشمنان این مرز و بوم هم نا امیدانه در لاک خود فرو می رفتند و مردم با آرامش و امیدواری زندگی خود را پشت سر می گذاشتند و همدلانه همراه همیشگی کشور و دولتشان می ماندند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد