برخورد فیزیکی با پرستاران نتیجه کمبود نیرو در بیمارستانهای دولتی است

محمد شریفی مقدم (قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور) در گفت­گو با خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل کمبود کادر پرستاری در بیمارستانهای دولتی، توقعات بیماران و همراهان آنها برآورده نمی شود و به همین خاطر برخورد خشن کلامی یا فیزیکی با پرستار صورت می گیرد. در چهل روز گذشته شاهد بودیم که پرستاران در بیمارستانهای مختلف، با برخوردهای فیزیکی همراهان بیماران مواجه شدند که در مواردی منجر به آسیب دیدگی پرستار شد.

این فعال صنفی با بیان اینکه این برخوردها در بیمارستان­های دولتی گرگان، اردبیل و ارومیه اتفاق افتاده است. افزود: مسئولان وزارت بهداشت از این حوادث مطلع هستند و علاوه بر آن از جانب سازمان نظام پرستاری، از طریق مکاتبه، مقامات قضایی را نیز از این حوادث مطلع کرده ایم.

شریفی مقدم افزود: با توجه ماهیت خاص مراجعات به مراکز درمانی و بیمارستانی، کادر پرستاری به صورت پیش فرض پذیرفته است که همواره حق را به بیمار و همراهانش داده و به صورت تعاملی برای حل مشکل به وجود آمده نهایت همکاری خود را صورت بدهد؛ با این وجود این قبیل برخوردها نیز صورت میگیرد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور که عقیده دارد برخورد خشن با کادر پرستاری تا حدود زیادی با مسئله رواج رفتارهای پرخاش جویانه در جامعه ارتباط دارد، مدعی شد: دست کم ۹۰ درصد کادر پرستاری کشور در دوران مسئولیتشان خشونت کلامی مراجعه­ کنندگان را تجربه کرده اند؛ اما خشونت فیزیکی اتفاقی است که بیشتر کادر پرستاری بیمارستان های دولتی در معرض آن هستند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد