در همين رابطه


مجلس، مجوز انتشار۲۶هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه را صادرکرد

راديو فردا:
مجلس، به دولت حسن روحانی اجازه داد که برای تامین منابع مالی‌اش تا ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه، تبصره ای را تصویب کردند که بر اساس آن دولت می تواند تا مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ارزی، و با عنوان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

این بند با ۱۵۱ رای موافق و ۲۶ رای مخالف به تصویب رسید.

اجازه صدور اوراق قرضه در شرایطی صادر شده است که منتقدان می گویند دولت با این روش منابعی مالی برای خود تامین اما در عوض، دولت های بعدی را پیشاپیش مقروض می کند.

مجوز صدور اوراق قرضه در حالیست که وزارت امور و اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای که آذرماه گذشته منتشر تصریح کرده بود که دولت یازدهم و دوازدهم، اگرچه برای تامین اعتبارات خود با مشکل روبرو بوده است اما تاکنون هیچ گونه کسری بودجه‌ای نداشه است.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد