پرونده دکل‌های نفتی به کجا رسید؟

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: لازم است که در خصوص این پرونده شفاف سازی صورت گیرد که مردم در جریان قرار بگیرند واطلاعاتشان تکمیل شود. در این شرایط سوظن ها و نگاه‌هایی که ممکن است به برخی از اشخاص در این حوزه وجود داشته باشد رفع می شود.

به گزارش جماران؛ یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: توقع بر این است که اطلاعاتی راجع به متهمین پرونده دکل‌های نفتی و اقداماتی که در این راستا انجام شده و نحوه استرداد اموال ارائه شود.

محمد علی پورمختار نماینده کبودرآهنگ و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به برگزاری دادگاه پرونده دکل های نفتی به صورت غیرعلنی، گفت: قانون اساسی اجازه داده دادگاه در مسایل امنیتی، شخصی و حیثیتی می‌تواند جلسات را به صورت غیر علنی برگزار کند.

وی در ادامه تصریح کرد: به نظر من اهمیت موضوع دکل های نفتی در حدی است که اطلاع‌رسانی شود. اگر رییس دادگاه تشخیص دهد پرونده می تواند به صورت غیر علنی بررسی شود و دادگاه غیر علنی باشد ولی بعد از دادگاه به لحاظ پیگیری که عموم مردم دارند و حساس شده اند توقع بر این است که اطلاعاتی راجع به متهمین و اقداماتی که انجام شده و نحوه استرداد اموال ارائه شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: لازم است که در خصوص این پرونده شفاف سازی صورت گیرد که مردم در جریان قرار بگیرند واطلاعاتشان تکمیل شود. در این شرایط سوظن ها و نگاه‌هایی که ممکن است به برخی از اشخاص در این حوزه وجود داشته باشد رفع می شود.

پورمختار در خصوص اینکه این پرونده چند متهم دارد، یادآور شد: راجع به تعداد نفراتی که در این پرونده دخیل هستند، اطلاعی ندارم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد