دادگاه اتهام اختلاس سعید مرتضوی را ناوارد اعلام کرد

دویچه وله:

جلسه دوم رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده اختلاس در سازمان تامین اجتماعی بدون حضور او برگزار شد. دادگاه اتهامات مطرح شده سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده اختلاس از این سازمان را وارد ندانست.

خبرنگار بخش قضایی خبرگزاری تسنیم گزارشی از جلسه دوم رسیدگی به پرونده سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده است. این جلسه روز دوشنبه ۱۶ بهمن (۵ فوریه) در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر و بدون حضور متهم این پرونده برگزار شد.

مجتبی نظری، وکیل تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا عدم شرکت مرتضوی در جلسه دادگاه تخلف نیست گفت: «علی‌القاعده در پرونده‌های کیفری باید خود متهم حضور داشته باشد اما اینکه چرا آقای مرتضوی در جلسه دادگاه حضور نیافته و بی توجهی کرده را نمی‌دانم.»

افزون بر آن، وکیل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که دادگاه اتهام اختلاس سعید مرتضوی را وارد ندانسته است. بر اساس سخنان او، استفاده غیرقانونی از اموال دولتی از منظر حقوقی "تصرف در اموال عمومی" محسوب می‌شود. حال آنکه وقتی «کسی که پول را برمی‌دارد و به دیگری می‌دهد یا خودش تصرف می‌کند، دقیقا اختلاس است.»

مجازات شلاق و زندان برای وکیل شاکیان

روز ششم آذرماه وکیل شاکیان سعید مرتضوی به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. مصطفی ترک همدانی که وکالت شماری از شاکیان پرونده سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشت به علت مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا و شکایت سعید مرتضوی محکوم به زندان و شلاق شده بود.

ترک همدانی در مصاحبه با ایلنا حتی نامی از سعید مرتضوی نبرده بود و صرفا درباره حکم محکومیت دادگاه بدوی اظهار نظر کرده بود. در همان جلسه دادگاه سعید مرتضوی از "اتهام تحصیل نامشروع و تصدی غیر قانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی" تبرئه شده بود.

جلسه بعدی دادگاه پرونده سعید مرتضوی در اسفندماه برگزار می‌شود. پرونده‌ای که پس از تبرئه شدن مرتضوی از اتهام اختلاس و تحصیل نامشروع پست سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، محدود به "تصرف در اموال عمومی" شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد