پرویز قلیچ‌خانی به سوگ نشست

با اندوه تمام با خبر شدیم که پرویز قلیچ‌خانی عزیز در سوگ گرامی خواهر خود نشست.


همین چندی پیش بود که شانه‌های پرویز عزیز در فقدان مادر لرزید. و این‌بار در برودت تبعید خواهر خود را از دست داد.


در کنار پرویز قلیچ‌خانی‌ عزیز می‌ایستیم. شریک اندوه او هستیم. به او تسلیت می‌گوییم.


و برایش شانه‌های استوار، حضورِ پُربار، یارانِ بسیار آرزو می‌کنیم.


هادی خرسندی. ایرج جنتی‌عطایی. شهلا شفیق. اسفندیار منفردزاده. بهروز شیدا. فروغ حاشا‌بیگی. اکبر ذوالقرنین. نسیم خاکسار. ناصر مهاجر. مهناز متین. مهرداد وهابی. اسد سیف. اصغر ایزدی. منیره برادران. پرستو فروهر. فرزانه راجی. فریبا ثابت. ابراهیم آوخ. ناصر رحیم‌خانی. ناصر رحمانی‌نژاد. جهانگیر سروری. اصغر سروری. سیروس ملکوتی. امیل دارمو. فرشید نوریانی. فؤاد تابان. مسعود مافان. بهمن امینی. هایده درآگاهی. مسعود فتحی. فرزانه عظیمی. کریم شام‌بیاتی. شیرین مهربد. شهره قنبری. مهرداد امیری. مهران امیری. رضا اکرمی. مهدی ذوالفقاری. حسن زرهی. نسرین الماسی. جواد طالعی. ایرج قهرمانلو. ایرج مصداقی. رضا اغنمی. هدایت سلطان‌زاده. ناهید ناظمی. حمید فروغ. مینو فروغ. بهروز حشمت. مهدی اصلانی


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد