بقایی:موضوع اساسنامه صندوق قرض الحسنه باهنر درباره پیش‌بینی شورای رهبری را در دادگاه مطرح کردم

حمید بقایی بعد از اتمام دومین جلسه رسیدگی به اتهامات خودش در دادگاه تجدید نظر گفت: در جلسه دادگاه موضوعی که مطرح کردم اساسنامه صندوق قرض الحسنه شهید رجایی و باهنر بود که در آن شورای رهبری از سوی مقامات دولت پیش‌بینی شده است.

به گزارش ايلنا، حمید بقایی بعد از دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه تجدید نظر گفت: در اساسنامه‌ای که درسال ۹۲ برای صندوق قرض الحسنه شهید رجایی و باهنر توسط برخی مقامات دولتی نوشتند مقرر کردند که در صورت انحلال صندوق، سرمایه آن به رهبری یا شورای رهبری تعلق می‌گیرد. مگر در قانون اساسی شورای رهبری داریم.

وی تاکید کرد: یعنی در اساسنامه شورای رهبری را پیش بینی کرده‌اند. این جای سوال دارد یعنی در ذهن آقایان تشکیل شورای رهبری است و این موضوعی بود که ما در این جلسه مطرح کردیم.

وی گفت: امروز بحث تصفیه حساب ۱۶ تن از اعضا دولت سابق مطرح شد که اصلا عمل نشده است.

معاون رییس جمهور دولت دهم از ادامه رسیدگی به اتهاماتش در جلسه شنبه آینده خبر داد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد