کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در هفتمین روز اعتصاب مانع خروج تریلی های حامل شکر از کارخانه شدند

امروز دوشنبه 17 بهمن ماه، در هفتمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران بخش کشاورزی علیرغم استقرار نیروهای حراست در دور تا دور کارخانه که با هدف جلوگیری از ورود آنان به شرکت انجام شده بود وارد محوطه شرکت شدند و در ادامه اعتراضات خود در حالی که کارگران بخشهای داخلی نیز به آنان پیوستند به سوی کوره کارخانه حرکت کردند اما نیروهای انتظامی مستقر در محل مانع ورود آنان به قسمت کوره شدند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی ممانعت نیروهای انتظامی از ورود کارگران معترض به قسمت کوره بخار، آنان به سمت انبار شرکت حرکت کردند و جلوی حرکت تریلی های حامل شکر را گرفته و ضمن ممانعت از خروج این تریلی ها از شرکت، بار تعدادی از آنها را خالی کردند.

بنا بر این گزارش در پی این حرکت اعتراضی از سوی کارگران، نیروهای یگان ویژه مستقر در کارخانه مانع گسترش اعتراض کارگران در داخل شرکت شدند و بدنبال آن کیومرث کاظمی قائم مقام مدیر عامل شرکت که مدعی بود طی روزهای گذشته در تهران بوده است در میان کارگران حاضر شد و با اعلام اینکه از این پس مسائل کارخانه را با اسد بیگی پدر حل و فصل خواهد کرد و از آنجا که مشکلی 30 میلیاردی در سیلوی شوشتر برای پدر اسد بیگی ها ایجاد شده است از کارگران خواست تا دوشنبه آینده برای پرداخت حقوق آذر ماه مهلت دهند و بر سر کارهایشان بازگردند. وی در حالی وعده پرداخت حقوق آذر ماه را در دوشنبه آینده داد که هنوز نیمی از کارگران هفت تپه حقوق آبانماه خود را دریافت نکرده اند.

اما کارگران با این صحبتها از سوی کاظمی بشدت خشمگین شده و اعلام کردند ما حق مان را می خواهیم و موضوع عدم پرداخت حقوقهای ما چیزی نیست که تازگی داشته باشد که شما الان بخواهید عدم پرداخت حقوقهای ما را به مشکل 30 میلیاردی کارفرما در سیلوی شوشتر مرتبط کنید.

بر اساس آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با توجه به وعده های تکراری از سوی مسئولین این شرکت به ادامه صحبتهای کاظمی توجهی نکرده و اعلام نمودند تا زمان پرداخت حقوقهای معوقه همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد