لیلی رشیدی: قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر، یک قانون به شدت عقب‌افتاده است

لیلی رشیدی، بازیگر سینما و تلویزیون در نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی «عرق سرد» ضمن بیان چگونگی نقش خود در این فیلم در پاسخ به یکی از حضار که فیلم را فمینیستی دانست، گفت: به چه علت ما از قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر،که یک قانون به شدت عقب افتاده است دفاع می‌کنیم؟

بسیاری از قوانین ما ازجمله قصاص بچه‌های زیر ۱۸ سال در طول زمان عوض شده است. هر موضوعی در گذر زمان باید عوض شود.

اصرار نکنیم روی قوانین تاریخ گذشته.

این ظلم به نسل‌های بعدی ماست.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد