در همين رابطه


درخواست فراکسیون امید برای ورود مدعی‌العموم به پرونده طوسی

سعيد طوسي تبرئه شد و همين خبر کافي بود که او دوباره به صدر خبرها بازگردد. تبرئه طوسي حالا منتقدان بسياري پيدا کرده است؛ از خانواده کودکان قرآني گرفته تا نمايندگان مجلس، به‌ويژه اميدي‌ها. آنها مي‌گويند افکار عمومي جريحه‌دار شده است.

گله خانواده‌ها به مجلس رسيده؛ پدر دو کودک شاکي پرونده سعيد طوسي، راهي کميسيون اصل ٩٠ شده‌‌اند و گله‌هاي خود را با نمايندگان مجلس در ميان گذاشته‌اند. حالا فراکسيون اميد آستين‌ها را بالا زده، وزير دادگستري و معاون پارلماني قوه قضائيه ميهمان هيئت‌رئيسه فراکسيون اميد شده‌‌اند و نمايندگان به‌جز برخي، ابهام‌ها و سؤال‌ها را با وزير و معاون پارلماني در ميان مي‌گذارند.

به گزارش شرق، چکيده جلسه اينکه نه حرف‌هاي وزير دادگستري و نه حرف‌هاي معاون پارلماني قوه قضائيه قانع‌کننده به نظر نمي‌آيد. عبدالکريم حسين‌زاده، نایب‌رئيس فراکسيون اميد، به «شرق» مي‌گويد: «افکار عمومي به‌شدت درگير اين مسئله شده است. بنابراين وقتي مسئله‌اي از سطح عادي خارج شده و اذهان عمومي را در اين ابعاد درگير مي‌کند، انتظار مي‌رود مدعي‌العموم بتواند در سطح ديگري به پرونده وارد شده و دادخواهي کند».

افکار عمومي جريحه‌دار شد

محمودصادقي جزء معدود نمايندگاني است که درخواست خانواده شاکيان را لبيک گفت و پاي حرفشان نشست. فراکسيون اميد بنا دارد به‌طور‌جدي این مسئله را بررسي کند.

نمايندگان عضو فراکسيون اميد تأکيد دارند بايد در پرونده طوسي تجديدنظر صورت بگيرد يا اينکه مدعي‌العموم وارد شده و بررسي‌هاي بيشتري را طلب کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد