حمید بقایی : توطئه جدید شیخ صادق لاریجانی و حسین طائب

حمید بقایی، در کانال تلگرام خود نوشت:
مطابق انتظار دادگاه تجدیدنظر نیز مانند دادگاه قاضی حیدری همه مشخصه های یک دادگاه فرمایشی و سیاسی را داراست. با این تفاوت که با اهتمام نسبت به حفظ ظواهر به دنبال آن هستند که این بار بی سر و صداتر از قبل ماجرا را به حساب خود جمع کنند.

اعلام می کنند که دادگاه علنی است اما علنی بودن را در بازگذاشتن درب دادگاه معنا می کنند نه حضور رسانه ها و نمایندگان افکار عمومی!

جلسات دادگاه را به فاصله 48 ساعت و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می کنند! کاری کرده اند که حتی وکیل اینجانب نتواند پرونده را مطالعه کند و فرصت دفاع موثر را از او سلب کرده اند!

این همان خطی است که در دادگاه بدوی دنبال شده بود و گویا آقایان صادق لاریجانی و شیخ حسین طائب فراموش کرده اند که بنده همان حمید بقایی هستم!


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد