سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم

سرلشگر فیروزآبادی، رییس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، در گفت و گویی که اخیراً انجام داده، گفت: در مورد احمدی نژاد باید واقعیت را گفت؛ می‌گویند مهندس موسوی گفته بود از باطنش خبر داشت ولی ما از باطنش خبر نداشتیم.

سرلشگر فیروزآبادی، رییس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: هیچوقت به اطلاعاتی دسترسی پیدا نکردم که نشان بدهد شخص موسوی و کروبی یا خاتمی از سازماندهی فتنه‌ی سبز مطلع بودند.

به گزارش سایت خبری جماران، فیروزآبادی که با خبرگزاری فارس گفت‌وگو کرده است، افزود: این جریانی که شعار می‌داد و فتنه می‌کرد از جنس، موسوی، خاتمی و کروبی هم نبود. اشتباه احمدی‌نژاد این بود که به هواداران موسوی گفت خس و خاشاشاک.

وی گفت که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی عاقل‌تر و سیّاس‌تر و فهیم‌تر از احمدی‌نژاد بود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد