اعتصاب کارگران شرکت صدرای بوشهر / سپاه حقوق کارگران را نمیدهد

اعتصاب کارگران شرکت صدرای بوشهر ادامه دارد.

کارگران شرکت های پیمانکاری صدرای بوشهر در اعتراض مقابل درب ورودی این شرکت تجمع کرده اند و این تجمعات چند روزی است که ادامه دارد.

گفته شده حدود 2000 نفر از کارگران این شرکت 6 ماه است که حقوق نگرفته اند.

شرکت صدرا یک شرکت صنعتی دریایی در ایران می باشد.

این شرکت از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران می باشد.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد