هاشم خواستار، سخنگوی فرهنگیان بازنشسته: این نظام به هیچ‌وجه اصلاح‌پذیر نیست

كيهان چاپ لندن

رسانه‌های خارج از کشور و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در آگاهی مردم ایفا کرده‌اند.

تجمعات در ایران با هماهنگی برگزار می‌شود و نیروهای امنیتی قادر به شناسایی کسانی که رهبری آنها را در دست دارند نیستند.

مردم قم و مشهد چون با گوشت و استخوان فساد روحانیت را لمس کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که روحانیت نباید در حکومت دخالت داشته باشد و دین باید از سیاست جدا باشد.

کسانی که مدعی هستند محمود احمدی‌نژاد در برگزاری این تجمعات اعتراضی دست داشته، به یاد داشته باشند که وقتی رئیس جمهور سابق در شاه‌عبدالعظیم بست نشست، اندکی او را همراهی کردند.

اگر نظام به خواست‌های مردم تن ندهد، نیروهای انتظامی و ارتش، چون بدنه سپاه، در حمایت از معترضین پا به صحنه خواهند گذاشت.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد