آیا سپاه می تواند "کار را یکسره کند"

"جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تاکید کرد: به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم که وضعیت ناامنی تهران تداوم پیدا کند و اگر این شرایط ادامه یابد قطعا مسئولان تصمیماتی خواهند گرفت و در آن زمان کار یکسره خواهد شد".

سپاه پاسداران، در پی آن است که رهبری حل بحران را از روحانی بگیرد. در بعد از وقایع جنبش سبز، سخنگویان سپاه از واکسینه شدن حکومتشان سخن گفتند. ولی فقیه، "فتنه ۸۸ را موجب واکسینه شدن کشور" برای ده سال اعلام کرد. امروز نیز سخنگویان گوناگون سپاه مجددا از واکسینه شدن جامعه سخن می گویند. واکسینه شدن از دید آنها، تخلیه انرژی ناراضیان فعال، براه انداختن موجی از جو ارعاب، دستگیری رهبران عملی، منفعل کردن فعالان اجتماعی و نهایتا سرخورده کردن توده وسیعتر مردم، میباشد. برای همین ، خبرگزاری های سپاه بیشترین عکس و گزارشات را از تخریب اماکن نشان می دهد تا زمینه را برای ورود به فاز سرکوب شدید، آماده سازند. آنها طبق فرمول پیش می روند، فقط یک عامل را اینبار نادرست ارزیابی کرده اند: تخلیه انرژی ناراضیان، اینبار سهمگین تر است، سراسری و گسترده است.

از آنجائیکه سپاه پاسداران، فقط از پنجره چماق به دنیا نگاه می کند، "یکسره کردن" کار را با سرکوب خشن و کهریزک درک میکند. آنها ظرفیت درک این مهم را ندارند که حکومت دینی آنها، در ذهن "امت" سقوط کرده است. کار ولایت فقیه در ذهن مردم "یکسره شده" است! هر تلاشی از جهت سپاه فقط این یکسره شدن را تقویت می کند، آتش خشم مردم را شعله ور خواهد ساخت. حتی اگر این آتش برای مدتی زیر خاکستر شود.

در کشمکش تجددخواهی با دیوناشناخته ها و زائده آن خرافات، ولایت فقیه جایگاه خود را برای مردم روشن ساخت. شمع زندگی حکومت مذهبی در ایران، سوسو می زند!
نوشته پیام دوستی


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد