جزایری، سردار بسیجی: دون شأن جمهوری اسلامی است که از طریق شبکه‌های مجازی دچار مشکل شود/ مسئولان فضای مجازی باید مورد بازخواست قرار گیرند

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد :دون شأن جمهوری اسلامی ایران است که از طریق شبکه‌های مجازی با پاره‌ای از مشکلات روبرو شود.

به گزارش ایسنا ، سردار جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با ارزیابی اعتراضات اخیر، گفت: مسئولان و مدیرانی که می بایست در مقابله با جنگ تمام عیار بیگانه از طریق فضای مجازی علیه کشور عکس العمل‌های مناسب را به عمل می آورند و کاری نکردند، باید مورد بازخواست قرار گیرند؛ چراکه در مقابل با برنامه ریزی جامع دشمنان به منظور ایجاد تغییرات در باورها، افکار و ساختار مردم، نظام و انقلاب یا سکوت کردند و یا دانسته و ندانسته همراهی کردند.

وی افزود: دون شأن جمهوری اسلامی ایران است که از طریق شبکه‌های مجازی با پاره‌ای از مشکلات روبرو شود، لذا ناکارآمدی و ضعف و تصمیمات بزرگ برای مدیریت کردن این حوزه و مصون سازی آن در برابر لشکریان دشمنان، گناه نابخشودنی است که باید به آن رسیدگی شود و در مقابل هرچه زودتر در برابر این معابر نفوذ دشمن، سدهای مستحکم را ایجاد نمود.

جزایری در ادامه تاکید کرد: در موقعیت کنونی بایستی تمهیداتی فوری و قاطع از سوی دستگاه‌های مربوطه برای انجام اموری که از طریق فضای مجازی امن و داخلی باید صورت پذیرد، انجام شود و با هرگونه مسامحه و انجام آن ازسوی سایر دستگاه‌ها برخورد گردد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در پایان درخواست کرد: مسئولان دلسوز کشور اجازه ندهند وضع نابسامان فضای مجازی به وضعیت قبلی بازگردد، در این صورت مطمئن باشند مردم فهیم و انقلابی ایران اسلامی از آنها حمایت خواهند کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد