جمیل نیک اندیش/ معلم کارآفرینی و مشاور استراتژی و نوآوری در سازمانها: به زودی وزارتخانه ی آموزش و پرورش حذف خواهد شد

سازمان معلمان ایران:
کار تیمی و روحیه ی رواداری و گفت و گو کردن را به بچه ها آموزش نمی دهد.

دانش آموزان را برای حضور در جامعه آماده نمی کند/ در طی سنوات گذشته همواره معلمان منتظر بودند تا یک قهرمان با اسب سفید از راه برسد و بر مسند وزارت بنشیند با این امید که شاید بتواند همه ی این مشکلات را با یک اچوب جادویی حل نماید/ در کشورهای پیشرفته ی دنیا چیزی تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش را با ذره بین هم نمی توانید پیدا کنید. حال در کشور ما وزارتخانه ای است بسیار عریض و طویل که حتی یک درصد وسعت و شوکتش هم کارایی ندارد/ تنها 5 استارتاپ می توانند به سادگی جایگزین این نهاد دولتی بزرگ شده و تمام نظارتها و برنامه ها را در تمام سطوح آموزش و پرورش، با دقت و هوشمندی بالاتر اجرا نمایند/ برای مدتی به اکوسیستم استارتاپی بروید و به ایده های آنها سری بزنید، کلام مدیران کلان سطح جهانی را بررسی کنید و با کمی دقت و صبر روند های این تغییرات را مشاهده نمایید

بزرگترین وزارتخانه ی امروز کشور وزارت آموزش و پرورش است. نارضایتی ها در این وزارتخانه سال هاست که بیداد می کند. معلمان ناراضی هستند. هم از وضعیت کاری و کلاسهای درس و دانش آموزان بی انگیزه و هم از وضعیت حقوقی، رفاهی و منزلتی خود شان. دانش آموزان به شدت از درس خواندن و مدرسه رفتن بیزارند. مدرسه بانشاط و سرزنده نیست و خلاقیت ها را از بین می برد. نخبه ها را می کشد. کار تیمی و روحیه ی رواداری و گفت و گو کردن را به بچه ها آموزش نمی دهد. دانش آموزان را برای حضور در جامعه آماده نمی کند. روی حفظیات متمرکز است و کنکورها و آزمونهای فردی آموزش و پرورش نیز باعث می شود تا دانش آموزان نسبت به هم دشمن شوند. یا حداقل ناروادار هم گردند و نهایتن اینکه همه ی اینها و بسیاری موارد دیگر باعث شده است تا والدین دانش آموزان هم از وضعیت آموزش و پرورش رضایت نداشته باشند و از وضعیت آینده ی فرزندانشان نیز روز به روز نگران تر شوند.

مدیران و کارمندان ستادی و اجرایی آموزش و پرورش از وزارتخانه گرفته تا ادارات کل، ادارات نواحی و مناطق تا مدارس، هم ناراضی هستند لذا عاشقانه کار نمی کنند تا کارها به درستی انجام شود.

در طی سنوات گذشته همواره معلمان منتظر بودند تا یک قهرمان با اسب سفید از راه برسد و بر مسند وزارت بنشیند با این امید که شاید بتواند همه ی این مشکلات را با یک اچوب جادویی حل نماید.

در کشورهای پیشرفته ی دنیا چیزی تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش را با ذره بین هم نمی توانید پیدا کنید. حال در کشور ما وزارتخانه ای است بسیار عریض و طویل که حتی یک درصد وسعت و شوکتش هم کارایی ندارد.

این وضع موجود است. اینکه چرا در چنین وضعی هستیم مجال این بحث نیست. اما این که چه خواهد شد بسیار روشن است. آموزش و پرورش به مرور زمان در مدت زمانی بسیار نزدیک و غیر قابل تصور حذف خواهد شد و این به نفع همه خواهد بود. به نفع فرهنگ مان، صنعت مان ، دینداری مان ، کارآفرینی و اشتغال مان و به نفع کل آموزش مان.

حال اگر قرار باشد بزرگترین وزارتخانه ی کشور به سمت حذف شدن برود، چگونه ماموریت آموزش و پرورش و فعالیت هایی که تاکنون توسط این ارگان عظیم انجام می شده است، اجرا خواهد شد؟!

جواب این پرسش "استارتاپها" هستند. یعنی تنها 5 استارتاپ می توانند به سادگی جایگزین این نهاد دولتی بزرگ شده و تمام نظارتها و برنامه ها را در تمام سطوح آموزش و پرورش، با دقت و هوشمندی بالاتر اجرا نمایند.

اگر باور ندارید پیشنهاد می کنم برای مدتی به اکوسیستم استارتاپی بروید و به ایده های آنها سری بزنید، کلام مدیران کلان سطح جهانی را بررسی کنید و با کمی دقت و صبر روند های این تغییرات را مشاهده نمایید.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد